Spis treści

Pierwsze kroki

MorphOS SDK
Pierwsze, tradycyjne „Hello world!”
Przydatne opcje kompilatora
Organizacja API MorphOS-a

Podstawy systemu

Listy dwukierunkowe
Tagi i taglisty
Własny kod startowy

MUI

Wprowadzenie do MUI
Rzut oka na BOOPSI
Programowanie sterowane zdarzeniami, notyfikacje
„Hello world!” w MUI
Klasa „Text” – etykiety, pola tekstowe, przyciski
Wyszukiwanie obiektów w drzewie
Cele i zasady tworzenia klas pochodnych
Przeciążanie podstawowych metod
Klasy pochodne od klasy „Application”
Ćwiczenie praktyczne: port programu SciMark2

TinyGL

Wstęp
Dwa trójkąty

 

Wiele ilustracji w tej książce jest w formacie wektorowym SVG (Scalable Vector Graphics). Książkę należy przeglądać przeglądarką obsługującą ten format.
Licencja Creative Commons
Autorem książki „MorphOS – podręcznik programisty” jest Grzegorz Kraszewski. Książka jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Unported.
Czcionka główna: Czcionka kodu: Rozmiar bazowy:
Wybrane czcionki muszą być zainstalowane na Twoim komputerze. Nazwy i rozmiar czcionek zapisywane są w ciasteczku.

Wersja offline HTML (archiwum ZIP)